Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Semineri

PLANLANAN
 • Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Semineri: KAMU İHALE MEVZUATI, ELEKTRONİK İHALE (BEYAN USULÜ İHALE), BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA TEYİDİ ve YETERLİK SİSTEMİ ile ELEKTRONİK EKSİLTME konulu eğitim semineri.
 • Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Semineri: KAMU İHALE MEVZUATI, ELEKTRONİK İHALE (BEYAN USULÜ İHALE), BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA TEYİDİ ve YETERLİK SİSTEMİ ile ELEKTRONİK EKSİLTME konulu eğitim semineri.
 • Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Semineri: KAMU İHALE MEVZUATI, ELEKTRONİK İHALE (BEYAN USULÜ İHALE), BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA TEYİDİ ve YETERLİK SİSTEMİ ile ELEKTRONİK EKSİLTME konulu eğitim semineri.
 • Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Semineri: KAMU İHALE MEVZUATI, ELEKTRONİK İHALE (BEYAN USULÜ İHALE), BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA TEYİDİ ve YETERLİK SİSTEMİ ile ELEKTRONİK EKSİLTME konulu eğitim semineri.
 • Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Semineri: KAMU İHALE MEVZUATI, ELEKTRONİK İHALE (BEYAN USULÜ İHALE), BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA TEYİDİ ve YETERLİK SİSTEMİ ile ELEKTRONİK EKSİLTME konulu eğitim semineri.
 • Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Semineri: KAMU İHALE MEVZUATI, ELEKTRONİK İHALE (BEYAN USULÜ İHALE), BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA TEYİDİ ve YETERLİK SİSTEMİ ile ELEKTRONİK EKSİLTME konulu eğitim semineri.
 • Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Semineri: KAMU İHALE MEVZUATI, ELEKTRONİK İHALE (BEYAN USULÜ İHALE), BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA TEYİDİ ve YETERLİK SİSTEMİ ile ELEKTRONİK EKSİLTME konulu eğitim semineri.
 • Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Semineri: KAMU İHALE MEVZUATI, ELEKTRONİK İHALE (BEYAN USULÜ İHALE), BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA TEYİDİ ve YETERLİK SİSTEMİ ile ELEKTRONİK EKSİLTME konulu eğitim semineri.
 • Pano Eğitim Danışmanlık Organizasyon ve Aren Deniz İşbirliği ile
 • ------- / ----------- 2021 tarihleri arasında
 • ............ (Covid-19 Güvenli Turizm Sertifikalı)/................’da
 • KAMU İHALE MEVZUATI
 • ELEKTRONİK İHALE (BEYAN USULÜ İHALE)
 • BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA TEYİDİ ve YETERLİK SİSTEMİ ile ELEKTRONİK EKSİLTME
KAMU İHALE MEVZUATI, ELEKTRONİK İHALE (BEYAN USULÜ İHALE), BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA TEYİDİ ve YETERLİK SİSTEMİ ile ELEKTRONİK EKSİLTME konulu eğitim semineri.

Seminer Hakkında

Pano Eğitim Danışmanlık Organizasyon ve Aren Deniz Turizm ve Seyahat Acentası tarafından .......... - .............. tarihleri arasında ............... (Covid-19 Güvenli Turizm Sertifikalı)/............’da KAMU İHALE MEVZUATI, ELEKTRONİK İHALE (BEYAN USULÜ İHALE), BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA TEYİDİ ve YETERLİK SİSTEMİ ile ELEKTRONİK EKSİLTME konulu eğitim seminerleri düzenlenecektir.

Bilindiği üzere, Kamu İhale ve Mali Mevzuatlarımızdaki pek çok hüküm, ülke gelişmelerine ve yeni koşullara uyarlanması zorunluluğu ile sıklıkla değişmektedir. Bu durumun doğal bir sonucu olarak kamu idarelerinde değişikliklere ayak uydurulabilmesi için eğitim gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Son dönemlerde mevzuatta birçok değişiklik meydana gelmiş, İhale mevzuatında köklü değişiklikler yapılmış ve uygulama yenilikleri getirilmiştir. Bu değişiklikler ile birlikte Elektronik İhale, Mal Alımları, Hizmet Alımları, Yapım İşleri ve Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmelikleri ile Kamu İhale Genel Tebliği, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik hükümleri ile ihalelere ilişkin tip sözleşme, tip şartname ve standart formlarda değişiklikler gerçekleşmiştir.

Kamu alımlarında bürokrasinin azaltılması, işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve rekabetin arttırılarak etkin ve verimli bir alım sistemi oluşturulması amacıyla, elektronik ihale (e-teklif alınan beyan usulünün) kapsamı genişletilerek, parasal sınır olmaksızın mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin bu yöntem ile yapılabilmesi sağlanmıştır. Ayrıca elektronik ihalenin 2020 ve 2021 yılları içerisinde zorunlu hale getirilmesi öngörülmektedir.

Diğer taraftan Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Korona Virüs (Covid-19) salgınına karşı ülkemiz tarafından etkin bir şekilde yürütülen mücadele kapsamında; yetkili otoriteler tarafından kamuoyu ile paylaşılan tedbirler yanında, ihale işlemlerinde dikkat edilecek diğer ilave tedbirler Kamu İhale Kurumu tarafından açıklanmış ve Açık ihale usulü ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 nci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre pazarlık usulünün kullanılacağı mal ve hizmet alımı ile yapım işi ihaleleri herhangi bir parasal sınır olmadan elektronik ihale (e-ihale) yöntemi ile yapılabildiğinden, yeni yapılacak ihalelerde (iptal edilen ihaleler dahil) elektronik ihalenin (e-ihale) kullanılması hususu duyurulmuştur.

Ayrıca Korona Virüs (Covid-19) salgınının İhale sözleşmelerine de ciddi etkileri olmuştur. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığımız bir kararname yayınlamış ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız ise bu karaname ile yapılacak işlemleri anlatan bir genelge yayınlamıştır. Seminerimizde bu önemli konualra da değinilecektir.

Bu gelişmeler ve düzenlemeler söz konusu konularda eğitim ihtiyacını da beraberinde getirmiş olup, Bu kapsamda tarafımızca detaylı bir program hazırlanmış, söz konusu konulara ilişkin eğitim eksikliklerinin, uygulamalı bir anlatım üslubu ile giderilmesi planlanmıştır.

Seminerimize, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, ihale ve satın alma süreçlerinde yer alan, harcama yetkilileri, daire başkanları, şube müdürleri, ihale işlemlerinden sorumlu görevliler, gerçekleştirme görevlileri, mali hizmet uzmanları, yaklaşık maliyet veya teknik şartname hazırlayanlar, ihale komisyonlarında, kontrol teşkilatlarında, muayene ve kabul komisyonlarında görev alanlar ve diğer ilgilileri ile Özel Sektör Gerçek ve Tüzel Kişilerinin şirket müdürleri, ihale biriminde görev alanlar, teklif ve şartnamelere ilişkin çalışanların katılmaları faydalı olacaktır.

Bilgi için iletişime geçiniz.     

DAHİL OLANLAR:
*Alkolsüz Her şey Dahil ... Gece İki Kişilik Odada Kişi Başı Konaklama
*..... Gün Eğitim Hizmeti
*Katılım Belgesi

HARİÇ OLANLAR:
*Transfer ücreti
*Single Konaklama Ücret Farkı
*Tüm Alkollü İçecekler


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapınEK BİLGİLER

Seminer Konuları

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Amaç, Kapsam, Temel Tanımlar, Uyulması Gereken Kurallar

Teknik Şartnamelerin Hazırlanması Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

Mal, Hizmet ve Yapım İşlerinde Teknik Şartnamelerin Hazırlanması

Yaklaşık Maliyetlerin Tespiti Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar ve Yaklaşık Maliyetin Hazırlanması

İhale Usulleri ve Tespiti (Açık İhale Usulü, Belli İstekliler Arası İhale Usulü, Pazarlık İhale Usulü)

Eşik Değer ve Parasal Limitler, İhale Dokümanları,

İhalelere Katılımda Yeterlik Kuralları,

Mal, Hizmet ve Yapım İşleri Tip İdari Şartnamesinin Hazırlanması

Ekonomik ve Malî Yeterliğin Belirlenmesi (Banka Referans Mektubu, Bilanço ve Eşdeğer Belgeler, İş Hacmini Gösteren Belgeler)

Mesleki ve Teknik Yeterliğin Belirlenmesi (İş Deneyimini Gösteren Belgeler, Kalite Belgeleri ve Diğer Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri),

Elektronik İhalelerde İhtiyaç raporu, Yaklaşık maliyet, Teknik Şartname ve Teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar dokümanı,

Elektronik İhalelerde İhale kaydı ve İKN alınması, İdari şartname, sözleşme tasarısı ve diğer dokümanların hazırlanması, Elektronik Eksiltme İşlemleri, Yeterlik Bilgileri Tablosunun hazırlanması,

Mal, Hizmet ve Yapım İşleri Sözleşme tasarısının Hazırlanması

İlan Süreleri ve Kuralları, İhale Dokümanlarına Yönelik Şikâyet Süreci, Düzeltme İlanı, Açıklama, Zeyilname

İhaleye Katılamayacak Olanlar ve İhale Dışı Kalma Sebepleri

TEKLİFLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINDIĞI İHALELERDE İSTEKLİLERCE EKAP’TA YAPILACAK İŞLEMLER:

e-tekliflerin Hazırlanması (İstekli İşlemleri; Elektronik Teklif Mektubu ve Birim fiyat teklif cetveli Hazırlama Ekranına Giriş, İş ortaklığı halinde yapılacak işlemler, )

İhaleye Katılımda Yeterlik olarak istenilen belgelerin Yeterlik Bilgileri Tablosuna kaydı (Belgelerin İsteklilerce Beyan edilmesi),

İmza Sirküleri, İmza Beyannameleri, Vekaletname ve Vekil Bilgileri, Ticaret Sicil Bilgileri, Geçici Teminata İlişkin Bilgiler

Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler,

İş Deneyim Belgeleri, Ekap’a kayıtlı olan ve olmayan İş deneyim Belgeleri,

Öz mal kayıt İşlemleri,

Kapasite Raporu,

Kalite ve/veya Standarda İlişkin Belgeler,

Ürünün piyasaya arzına ilişkin belgeler,

Sicil İzin ruhsat bilgileri,

Yetkili satıcılık veya imalatçılığa ilişkin belgeler,

Yerli Malı belgeleri,

Katalog ve Fotoğraflar,

Alt yükleniciye yaptırılması düşünülen işlerin kaydı,

Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler, Bilanço bilgileri, İş hacmi bilgileri, Banka referans mektubu, Elektronik banka referans mektubu,

Elektronik İmza Şifre Giriş Ekranı,

Teklif Mektubu İmzalama ve Onay Ekranı, EKAP imzacı uygulaması,

İstekli Durum İzleme Ekranı,

ELEKTRONİK İHALE; TEKLİFLERİN AÇILMASINA İLİŞKİN İDARECE EKAP’TA YAPILACAK İŞLEMLER:

E-teklif değerlendirme işlemleri,

Yetkili İhale Komisyonu üye kayıt işlemleri,

İstekli İşlemleri,

Teklif Açılış işlemleri,

Teklif Mektubu uygunluk kontrolleri,

Yeterlik Bilgileri Tablosu Var/Yok Kontrolü,

GTM işlemleri,

Geçici Teminat uygunluk kontrolleri,

Birinci oturumun kapatılması işlemleri,

İhale Tarihine İlişkin Teyit Alma

Teklif Değerlendirme Kapalı Oturum,

Yeterlik Bilgileri Tablosu ve Diğer Belgelerin Değerlendirilmesi Ekranı,

Tekliflerin Değerlendirilmesine Geçiş Ekranı,

Tekliflerin Değerlendirilme Durumu Ekranı

Davet usulü Pazarlık ihalelerine ilişkin Son fiyat tekliflerini vermeye davet tebligatı,

Davet usulü Pazarlık ihalelerine ilişkin Son tekliflerin girilmesi,

Aşırı düşük teklif işlemleri,

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirleme ekranı,

Fiyat dışı unsurlar,

Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Bildirim,

Beyan edilen belgeler doğrulama ekranı,

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirlenmesi

Değerlendirme İşlemlerinin Güncellenmesi,

Komisyon Kararı Oluşturma Ekranı,

Komisyon Kararı Sonrası / İhale Yetkilisi Onayı Öncesi Teyit işlemleri,

Komisyon kararının onaylanması işlemleri,

Kesinleşen İhale Kararı Tebliği, Sözleşmeye Davet işlemleri, Sonuç Formu Gönderme Ekranı,

Elektronik Eksiltme işlemleri,AKTİVİTE DETAYLARI
AKTİVİTE KODU:
#7
LOKASYON:
İPTAL POLİTİKASI:
İptal ve iade şartları

TARİH VE FİYATLAR

0


SORULARINIZ İÇİN TIKLAYIN

Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Semineri ve diğer hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.

8505

Sitemizde anılan tüm fiyatlar, geçerli kartlar ile tek ödemede, en ucuz başlangıç fiyatlardır ve yeterli kontenjan olması durumunda geçerlidir.